Naše činnost

Produkce a zkoušky

Hlavní náplní naší činnosti je hudební doprovod bohoslužeb. Obvykle zpíváme při pátečních mších svatých v kostele sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. To slůvko "obvykle" je celkem důležité, protože existuje spousta výjimek - např. každý 1. pátek v měsíci. Také se o tuto "povinnost" dělíme s našimi mladšími kolegy z malé scholy. Na každé naše "vystoupení" se vždycky snažíme co nejlépe a nejsvědomitěji připravit. Někdy se nám to i podaří. Zkoušíme pilně a celkem pravidelně, a to každý pátek přede mší svatou v 16:30 a také v neděli v 8:45.

Akce, kterých se účastníme

Z těch akcí, které se pravidelně opakují, jmenujme třeba hudební festival La Festa, který každoročně pořádá organizace Orel. Na tomto festivalu vystupujeme "po boku" ostatních schol a podobných hudebních uskupení ze Žďárska. Pokud jste se této akce ještě nikdy nezúčastnili, tak máte co napravit. Je to super. V minulosti pro nás bylo velkou ctí několik pozvání na vystoupení mimo naší Žďárskou farnost. Zejména: hudební doprovod DSM 2007, interpretace některých písní z WYD Toronto (2002) v Lomnici u Tišnova a doprovod orelské poutní mše na Hostýně v roce 2006. V roce 2007 jsme zpívali na "hostýnských schodech" a v roce 2008 opět "z pódia". V roce 2009 jsme rovněž poctili svoji návštěvou Svatý Hostýn avšak v rámci oslav 1OO let Orla, které probíhaly zejména v Kroměříži. Návštěvy Hostýna i Lomnické farnosti se pro nás staly již tradičními. V letech 2010 a 2011 jsme vystoupili na Tříkrálovém koncertě v Novém Měste na Moravě a v roce 2011 jsme poprvé vystupovali na hudebním festivalu Cantate v Polné.

Velice rádi zpíváme i na svatebních mších a tak jsme se kvůli tomu vypravili i za hranice našeho regionu. Informace o dalších akcích jsou na stránce vystoupení a také ve fotogalerii.

Schola jako součást farnosti

Stejně jako podobné subjekty ve farní obci se snažíme, aby veškeré naše úsilí bylo vynakládáno k oslavě Boha. Výsledky této činnosti jsou potom různé; v případě scholy například pěkná hudba. Nechceme to dělat pro vlastní prezenci nebo slávu. A přestože věříme, že námi produkovanou hudbu a především nás máte rádi, není to jistě důvod, proč chodíte do kostela. A přesně tak to má být. Mnozí z nás vidí svoji službu jako poslání. Mnohdy to není lehké, proto prosíme vás všechny, modlete se za nás... My vám to odplatíme ve svých písních.

Hlavní stránka

Členové scholy

Fotky & video

Činnost

Vystoupení

Nahrávky

Návštěvní kniha

Kontakt

Poslední aktualizace této stránky 21. března 2014 v 0:55